Kolędy - Paweł Piotrowski: Kolędowanie z Zespołem Prowadź mnie

Tekst piosenki

Kolędy - Paweł Piotrowski

Teksty: 55 Tłumaczenia: 0 Wideo: 55
Profil artysty

Tekst piosenki

Kolędy - Paweł Piotrowski: Kolędowanie z Zespołem Prowadź mnie

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości

3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił

4. I my czekamy na Ciebie, Pana (hej)
A skoro przyjdziesz na głos kapłana
Padniemy na twarz przed Tobą
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina
Padniemy na twarz przed Tobą
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina (hej)
Chleba i wina

1. Dziś w stajence mały Jezus się narodził
I pobożnie swoje małe rączki złożył
Chociaż jest maleńki błogosławi już
Wszystkim którzy zaśpiewali Mu.

Ref.: Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cała ziemia
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cały świat

2. W takt kolędy wieją wiatry szumią drzewa
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa
Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś. Ref.

3. "In excelsis Deo" śpiewajmy dla Pana
A śpiewając "Gloria" zegnijmy kolana
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas
Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz.

1. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku przy boku

Ref. Hejże ino dyna dyna
narodził się Bóg dziecina
W Betlejem w Betlejem
Hejże ino dyna dyna
narodził się Bóg dziecina
W Betlejem w Betlejem

2. Wół i osioł w parze służą przy żłobie przy żłobie
Huczą buczą delikatnej osobie osobie. Ref.

3. Pastuszkowie z podarunki przybiegli przybiegli
W koło szopy o pólnocy oblegli oblegli

4. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi jak żywi

1. Dziecina mała Pan Stwórca nieba
A kędyż nam Go szukać potrzeba
W stajence w Betlejem powiła z weselem
Maryja Syna piękna nowina

2. Opiekun Józef był ukochanym
Ojcem Jezusa był domniemanym
Garść siana suchego podłożył pod Niego
W zimnym żłóbeczku a nie w łóżeczku

3. Małe pachole mój Jezu drogi
Jakże wytrzymasz ten to mróz srogi
Wół z osłem chuchają parą zagrzewają
By Dziecię spało a nie płakało

1. Gdy się Chrystus rodzi,
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności
Promienistej brodzi.

Ref. Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują;
Gloria, gloria, gloria,
In excelsis Deo!

2. Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli.

Ref. Bo się narodził Zbawiciel
Wszego świata Odkupiciel,
Gloria, gloria, gloria,
In excelsis Deo!

3. O niebieskie Duchy
I posłowie nieba,
Powiedzcie wyraźnie
Co nam czynić trzeba,

Ref. Bo my nic nie rozumiemy
Ledwo od strachu żyjemy
Gloria, gloria, gloria,
In excelsis Deo!

1. A wczora z wieczora, A wczora z wieczora, Z niebieskiego dwora, Z niebieskiego dwora.
2. Przyszła nam nowina, Przyszła nam nowina: Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.
3. Boga prawdziwego, Boga prawdziwego, Nieogarnionego, Nieogarnionego.
4. Za wyrokiem Boskim, Za wyrokiem Boskim, W Betlejem żydowskim, W Betlejem żydowskim.
5. Pastuszkowie mali, Pastuszkowie mali W polu wtenczas spali, W polu wtenczas spali
6. Gdy anioł z północy, Gdy anioł z północy Światłość z nieba toczy, Światłość z nieba toczy
7. Chwałę oznajmując, Chwałę oznajmując, Szopę pokazując, Szopę pokazując
8. Gdzie Panna z Dzieciątkiem, Gdzie Panna z Dzieciątkiem, Z wołem i oślątkiem, Z wołem i oślątkiem.

1. Anioł pasterzom mówił
Chrystus się wam narodził
W Betlejem nie bardzo podłym mieście
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia

2. Chcąc się tego dowiedzieć
Poselstwa wesołego
Bieżeli do Betlejem skwapliwie
Znaleźli Dziecię w żłobie
Maryję z Józefem

3. Taki Pan chwały wielkiej
Uniżył się z wysokiej
Pałacu kosztownego żadnego
Nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia

1. Mędrcy świata, monarchowie
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu
I berła nie dzierży
A proroctwo jego zgonu
Już się w świecie szerzy

2. Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje
Wieść okropna, wieść to smutna
Herod spiski knuje
Nic monarchów nie odstrasza
Do Betlejem spieszą
Gwiazda zbawcę im ogłasza
Nadzieją się cieszą

3. Przed Maryją stają społem
Niosą Panu dary
Przed Jezusem biją czołem
Składają ofiary
Trzykroć szczęśliwi królowie
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie
Pałając z miłości

1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy

Ref. Oddajmy wesoło skłaniajmy swe czoło
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu
Oddajmy wesoło skłaniajmy swe czoło
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu

2. Oddajmy za złoto wiarę czyniąc wyznanie
Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie

Ref. Oddajmy wesoło skłaniajmy swe czoło
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu
Oddajmy wesoło skłaniajmy swe czoło
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu

3. Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję
Że Go będziem widzieć w niebie mówiąc to śmiele

Ref. Oddajmy wesoło skłaniajmy swe czoło
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu
Oddajmy wesoło skłaniajmy swe czoło
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu

4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego
Że Go nad wszystko kochamy z serca całego

Ref. Oddajmy wesoło skłaniajmy swe czoło
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu
Oddajmy wesoło skłaniajmy swe czoło
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu

1. Powstań Dawidzie czem prędzej z lutnią przy żłobie,
Niech się cieszą święte Panny wesoło sobie:
Niech każda po wieńcu swemu oblubieńcu
Ofiaruje, podaruje niebios dziecięciu.

2. Wznosi Boga na swych ręku Symeon stary,
I głosi światłem narodów prawdziwej wiary:
Kapłan pożądany i na to posłany,
Aby poznał Boga w ciele, Pana nad pany.

3. Anna święta staruszeńka, cna Prorokini,
Uwija się prędziuteńko jak gospodyni:
Nikomu nie łaje, przystępną się staje,
Wszystkim gościom tam będącym chęci dodaje.

4. Ty zaś Marto uwijaj się w kuchence swojej,
Bo dziś będą święte Panny na uczcie twojej:
A ty w swe organy, by głos był słyszany,
Cecylijo przy Dawidzie graj na przemiany.

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna

Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
Anieli grają, króle witają
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje
I Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki
Do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, matkę Jego

2. Witaj, Jezu ukochany
Od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony
Od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony
Od narodów upragniony

3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie
Wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy
Boś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy
Boś nas wyrwał z czarta mocy

1. Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się Jezu
W stajni w ubóstwie i chłodzie

2. Nie było miejsca choć zszedłeś
Jako Zbawiciel na ziemię
By wyrwać z czarta niewoli
Nieszczęsne Adama plemię

3. Nie było miejsca choć chciałeś
Ludzkość przytulić do łona
I podać z krzyża grzesznikom
Zbawcze skrwawione ramiona

4. Nie było miejsca choć zszedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
Świat od zagłady ocalić

1. Teraz Was żegnamy * bo wracać musimy. Życzenia zaś nasze tutaj zostawimy.
2. Bądźcie zawsze zdrowi * stale uśmiechnięci, takimi Was chcemy mieć w swojej pamięci.
3. Jezusek maleńki * do nas się uśmiecha i cierpliwie w niebie na każdego czeka.
4. Bądźcie tu szczęśliwi * i zawsze weseli, jako tam na niebie są wszyscy Anieli.
5. Życzymy, Życzymy * Życzymy Życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez serce Maryi.

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze

Ref. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi

2. Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli, jak żywi

4. I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem pilnują
Autor tekstu: Nieznany
Data dodania: 2022-10-21
Tekst dodał: Gekoon

Tłumaczenie piosenki

Kolędy - Paweł Piotrowski: Kolędowanie z Zespołem Prowadź mnie

Nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego utworu
Bądź pierwszy i dodaj swoje tłumaczenie
Podoba Ci się tekst piosenki? Oceń tekst piosenki?
100 %
0 %

Inne teksty wykonawcy

Kolędy - Paweł Piotrowski: Kolędowanie z Zespołem Prowadź mnie

Skomentuj tekst

Kolędy - Paweł Piotrowski: Kolędowanie z Zespołem Prowadź mnie

Komentarze: 0

Twój komentarz może być pierwszy

Polecane na dziś

Teksty piosenek

 • BZRP Music Sessions 53 (Pique Diss) Shakira
  „(Uh, uh, uh, uh) (Pa' tipos como tú) (Uh, uh, uh, uh) Ah-oh (Uh, uh, uh, uh) (Pa' tipos como tú) (Uh, uh, uh, uh) Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto”
 • Młody Paderewski Mata
  „Co mi mugole możecie powiedzieć Chcielibyście siedzieć na ostatnim piętrze Leżycie gdzieś na parterze i leżcie Niektórym wygodnie jest na dnie Byłem na minus 1 i nie jestem już Co najwyżej spad”
 • Uśmiech proszę! (piosenka z reklamy) Krzysztof Ibisz x ON
  „Tak, chcę widzieć błysk z twoich ust Zwykle nie gryzę, więc pokaż mi już Każdy twój ząbek ucieszy dziś mnie O szczery uśmiech więc proszę cię Tak, wszystkie zęby piękne są Pokaż więc swoje, śmi”
 • jak nie wrócę po północy (feat. Szpaku) Kuban
  „Nienawidzę pi*d, a chwilowo byłem jedną z nich Największy to ze sobą miałem beef Prosili o bis Musiałem sobie dolać, żeby wyjść A miałeś za idola mnie do dziś Srałem na idoli, nie musiałem podb”
 • As It Was (Harry Styles Cover, America's Got Talent, Mam Talent) Sara James
  „Holdin' me back Gravity's holdin' me back I want you to hold out the palm of your hand Why don't we leave it at that? Nothin' to say When everything gets in the way Seems you cannot be replaced ”

Wykonawcy

Lista alfabetyczna

Tekst piosenki Kolędowanie z Zespołem Prowadź mnie - Kolędy - Paweł Piotrowski, tłumaczenie oraz teledysk. Poznaj słowa utworu Kolędowanie z Zespołem Prowadź mnie - Kolędy - Paweł Piotrowski. Znajdź teledyski, teksty i tłumaczenia innych piosenek - Kolędy - Paweł Piotrowski.