Bedoes & Kubi Producent - Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo) tekst piosenki - Teksciory.pl

Bedoes & Kubi Producent: Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo) - Tekst piosenki

Wykonawca:
Statystyki wykonawcy:
Teksty28
Tłumaczenia3
Wideo28


Tekst piosenki

Bedoes & Kubi Producent: Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo)

Bedoes:
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba
Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba
Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba

Typy chcą mnie zabić, ale chuj z nimi
Pochowane parę kafli, parę stów w Biblii
Blogerki się pytają, czy je wpuścimy
Zdrajcy, gdy mnie widzą, to znikają tak jak Houdini
Policja mi robi zdjęcia na komendzie
Ktoś pierdoli o nas gówno, no to jebać go potężnie
Zna mnie cały kraj, jakbym był na ''siema'' z prezydentem
A jak czegoś nie ma to zdobędę
Trzęś tym, rzuć tym, kręć tym, mała
Trzęś tym, rzuć tym, kręć tym dla nas
Biały iPhone, fury robią hałas
Ty nas nienawidzisz, ale ona jest w tym zakochana
Kurwa! Puść to na podwórkach
Ciągle jestem głodny, tak jak Gustaw
Nie ma opcji, że ktoś ze mną nie ma kaski
Szybkie życie od małego, jak Morawski
Mój ziomal nie zna rosyjskiego, ale na nim Gosha
Pisze Ania, pisze Asia, pisze Gosia
Młody Jordan, kiedy daję kosza
Podam ją do ziomka, ona czyta Vogue'a

Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba
Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba
Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba

Koldi:
Każdy z moich ludzi chciałby się ozłocić
W moim teamie same sroki, mów mi Shola Ameobi byku (byku)
Stawiam chłopak małe kroki
Żeby kurwa odbudować te Alcomindz (squad)
Nie zawsze grube portfele
Ale jak u Molesty tu to będę taki byku ewenement
Pora na nas by zarabiać, ej
Po to zamienić chcę to 029 na 022, ej
Małolaci myślą, że są Los Sicarios
Młode grają, te zimne suki jak Kaya Scodelario
Ja tym osiedlowym akcją się przyglądam z boku
Ty na IG się pruj chłopakom się przeglądasz z boku
Możemy się napierdalać, możem się najebać
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Tyle mam do powiedzenia siema

Bedoes:
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba
Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba
Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba

Young Multi:
Sprzedam eskimosom śnieg jeśli będzie trzeba
I napiszę znowu zwrotę roku jeśli będzie trzeba (skrrt skrrt)
Kiedy dzwoni forsa to na pewno ją odbieram
Drugie imię hustler swojej szansy nie chcę przespać
Nie chcę przećpać, nie chcę zjebać, a na pewno nie chcę przegrać
Polska scena ugadana chcieli mnie rozjebać
Diss za dissem a ja ciągle stoję mocny
Drugą płytą rozjebałem wszystkie wasze marne piosnki
Kurwy, jestem spokojny
Do pewnego czasu więc nie testuj cierpliwości
Dotkniesz mi rodziny no to zrobię to co trzeba
Byś się kurwa po dredziarzu tego nigdy nie spodziewał
Ustawiając bloki craftowałem sobie skillsy
Żeby se w przyszłości kupić diamentowe grillsy
O mnie głośno, tata dumny, siedzisz w ciszy
Featy roku, zaskoczyłem wszystkie pizdy

Bedoes:
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba
Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba
Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba

Beteo:
Małomiasteczkowy jak Podsiadło
Ziomal wciska gaz do dechy, szybko wymijamy patrol
Ziomal wciska gaz do dechy nawet jak czerwone światło
W oczy świeci Jezus, patrzy z góry na to puste miasto
Cioty miały piłę motorową
Kiedy mnie goniły przez osiedle
Byłem z chłopakami, każdy z kosą
Wszystkim coraz mocniej biło serce
Wszystkim coraz szybciej biło serce
Jebać narkotyki i alkohol
Wtedy ciągle myślałem o zemście
Dziś to niepotrzebne, mama daje słowo
Będzie trzeba, zakazany owoc zerwę z drzewa (zerwę!)
Durnie walą dużo mąki ja chcę więcej chleba (więcej!)
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Resztę jebać
(Hahahaha ja pierdole co jest...)

Bedoes:
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba
Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba
Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba
Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba
Autor tekstu: Bedoes, Koldi, Young Multi, Beteo
Ostatnia edycja: Welon

Bedoes: [chorus]
If it's necessary, I'll do what I need
I will sell dolphin water if necessary
I'll go to fire if it's necessary
If it's necessary, I'll do what I need
If it's necessary, I'll do what I need
I will sell dolphin water if necessary
I'll go to fire if it's necessary
If it's necessary, I'll do what I need

Bedoes: Types want to kill me, but hide with them
Buried a couple of tiles, a few hundred in the Bible
Bloggers are asking if we'll let them in
Traitors, when they see me, disappear like Houdini
The police are taking pictures of me at the police station
Someone shit about us shit, so fuck him powerfully
The whole country knows me, as if I was on '' sia '' with the president
And if I do not have something, I will get it
Shake it, throw it, shoot it, baby
Shake it, throw it, make it for us
White iPhone, carts make noise
You hate us, but she is in love with it
Fuck! Put it in the courtyards
I'm still hungry, just like Gustaw
There is no option that someone with me has no helmets
A quick life from a small child, like Morawski
My homie does not know Russian, but Gosha is on him
Ania writes, Asia writes, writes Goshia
Young Jordan, when I give the basket
I'll give it to my friend, she reads Vogue

Bedoes: [chorus]
If it's necessary, I'll do what I need
I will sell dolphin water if necessary
I'll go to fire if it's necessary
If it's necessary, I'll do what I need
If it's necessary, I'll do what I need
I will sell dolphin water if necessary
I'll go to fire if it's necessary
If it's necessary, I'll do what I need

Koldi: Each of my people would like to get gold
In my team the same magpies, tell me Shola Ameobi bull (bull)
I put the boy in small steps
To fucking rebuild those Alcomindz (squad)
Not always thick wallets
But as with Molesty, here I will be such a rare sensation
It's time for us to make money
I want to exchange it for 029 to 022, ey
The children think that they are Los Sicarios
The young are playing, those cold bitches like Kaya Scodelario
I look at this neighborhood activity from the side
You look at the boys on IG and look at them from the side
We can get fucked, you can get fucked
If it's necessary, I'll do what I need
If it's necessary, I'll do what I need
That's all I have to say, yo

Bedoes: [chorus]
If it's necessary, I'll do what I need
I will sell dolphin water if necessary
I'll go to fire if it's necessary
If it's necessary, I'll do what I need
If it's necessary, I'll do what I need
I will sell dolphin water if necessary
I'll go to fire if it's necessary
If it's necessary, I'll do what I need

Young Multi:
I will sell snow to eskimos if necessary
And I will write the year again if I have to (skrrt skrrt)
When the money is ringing, I'm definitely picking it up
The second name is hustler of my chance I do not want to sleep
I do not want to sleep, I do not want to fuck, and I certainly do not want to lose
The Polish scene, gnawed, wanted to fuck me
Diss for dissemble and I am still strong
With the second disc, I smashed all your bad songs
Fuck, I'm calm
Until then, do not test patience
You will touch my family and I will do what I need
You would not have expected this fucking on the diecut
By setting blocks I used to craft skills
To buy diamond grills in the future
About me loud, dad proud, you sit in silence
Feats of the year, I surprised all the cunts

Bedoes: [chorus]
If it's necessary, I'll do what I need
I will sell dolphin water if necessary
I'll go to fire if it's necessary
If it's necessary, I'll do what I need
If it's necessary, I'll do what I need
I will sell dolphin water if necessary
I'll go to fire if it's necessary
If it's necessary, I'll do what I need

Beteo: Provincial like Podsiadło
Friend presses the gas to the top, we quickly pass the patrol
Friend presses the gas into the top like a red light
Jesus shines in his eyes, he looks down at this empty city
The aunts had a motorized saw
When they were chasing me through the estate
I was with the guys, each with a scythe
The heart beat harder
The heart beat faster
Fuck drugs and alcohol
At that time I was constantly thinking about revenge
Today it is unnecessary, mom gives a word
It will be necessary, I will break the forbidden fruit from the tree (take it off!)
Fools roll a lot of flour I want more bread (more!)
If it's necessary, I'll do what I need
Rest the fuck
(Hahahaha, I'm fuckin 'what is ...)

Bedoes: [chorus]
If it's necessary, I'll do what I need
I will sell dolphin water if necessary
I'll go to fire if it's necessary
If it's necessary, I'll do what I need
If it's necessary, I'll do what I need
I will sell dolphin water if necessary
I'll go to fire if it's necessary
If it's necessary, I'll do what I need


Autor opracowania: Temi

Bedoes & Kubi Producent: Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo)
Oceń tekst piosenki
51 %
49 %
Ocen: 73


muzyka.interia.pl


INTTV

Skomentuj tekst piosenki

Bedoes & Kubi Producent: Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo)

Komentarze: 7
Dodaj komentarz
Zgłoś do usunięcia Odpowiedz (0)
Re: Bedoes & Kubi Producent - Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo)
~Gość 21 maja 2019, 08:39
"Ja tym osiedlowym akcją się przyglądam z boku " - niezły analfabeta to pisał. Ale co tu dużo oczekiwac od słuchających taką muzę :P XD
Ciekawe?
0
0

Zgłoś do usunięcia Odpowiedz (1)
Re: Bedoes & Kubi Producent - Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo)
~Gość 9 kwietnia 2019, 19:20
KURWA CZEMU WSZĘDZIE JEST ŹlE TEKST NAPISANY. TAM JEST "BORAWSZKI"A NIE KURWA JAKIŚ PIERDOLONY "MORAWSKI"
Ciekawe?
1
3

Zgłoś do usunięcia Odpowiedz (0)
Re: Bedoes & Kubi Producent - Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo)
~Gość 16 stycznia 2019, 17:05
[Bedoes:] Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Typy chcą mnie zabić, ale chuj z nimi Pochowane parę kafli, parę stów w Biblii Blogerki się pytają, czy je wpuścimy Zdrajcy, gdy mnie widzą, to znikają tak jak Houdini Policja mi robi zdjęcia na komendzie Ktoś pierdoli o nas gówno, no to jebać go potężnie Zna mnie cały kraj, jakbym był na 'siema' z prezydentem A jak czegoś nie ma to zdobędę Trzęś tym, rzuć tym, kręć tym, mała Trzęś tym, rzuć tym, kręć tym dla nas Biały iPhone, fury robią hałas Ty nas nienawidzisz, ale ona jest w tym zakochana Kurwa! Puść to na podwórkach Ciągle jestem głodny, tak jak Gustaw Nie ma opcji, że ktoś ze mną nie ma kaski Szybkie życie od małego, jak Morawski Mój ziomal nie zna rosyjskiego, ale na nim Gosha Pisze Ania, pisze Asia, pisze Gosia Młody Jordan, kiedy daję kosza Podam ją do ziomka, ona czyta Vogue'a Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba [Koldi:] Każdy z moich ludzi chciałby się ozłocić W moim teamie same sroki, mów mi Shola Ameobi byku Stawiam chłopak małe kroki Żeby kurwa odbudować te Alcomindz (squad) Nie zawsze grube portfele Ale jak u Molesty to będę taki byku ewenement Pora na nas by zarabiać, ej Po to zamienić chcę to 029 na 022, ej Małolaci myślą, że są Los Sicarios Młode grają, te zimne suki jak Kaya Scodelario Ja się tym osiedlowym akcją przyglądam z boku Ty na IG się chłopakom przeglądasz zboku Możemy się napierdalać, możem się najebać Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Tyle mam do powiedzenia [Bedoes:] Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba [Young Multi:] Sprzedam eskimosom śnieg jeśli będzie trzeba I napiszę znowu zwrotę roku jeśli będzie trzeba (skrrt skrrt) Kiedy dzwoni forsa to na pewno ją odbieram Drugie imię hustler swojej szansy nie chcę przespać Nie chcę przećpać, nie chcę zjebać, a na pewno nie chcę przegrać Polska scena ugadana chcieli mnie rozjebać Diss za dissem a ja ciągle stoję mocny Drugą płytą rozjebałem wszystkie wasze marne piosnki Kurwy, jestem spokojny Do pewnego czasu więc nie testuj cierpliwości Dotkniesz mi rodziny no to zrobię to co trzeba Byś się kurwa po dredziarzu tego nigdy nie spodziewał Ustawiając bloki craftowałem sobie skillsy Żeby se w przyszłości kupić diamentowe grillsy O mnie głośno, tata dumny, siedzisz w ciszy Featy roku, zaskoczyłem wszystkie pizdy [Bedoes:] Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba [Beteo:] Małomiasteczkowy jak Podsiadło Ziomal wciska gaz do dechy, szybko wymijamy patrol Ziomal wciska gaz do dechy nawet jak czerwone światło W oczy świeci Jezus, patrzy z góry na to puste miasto Cioty miały piłę motorową Kiedy mnie goniły przez osiedl
Ciekawe?
2
0

Zgłoś do usunięcia Odpowiedz (0)
Re: Bedoes & Kubi Producent - Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo)
~Gość 13 stycznia 2019, 12:45
źle napisany tekst :/
Ciekawe?
3
1

Zgłoś do usunięcia Odpowiedz (0)
Re: Bedoes & Kubi Producent - Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo)
~Gość 5 grudnia 2018, 21:54
chujowe. Prawie 5% zwrotki bediego zjebana lub opuszczona... :/
Ciekawe?
5
3

Zgłoś do usunięcia Odpowiedz (0)
Re: Bedoes & Kubi Producent - Delfin (feat. Koldi, Young Multi, Beteo)
~Gość 2 grudnia 2018, 13:40
chuujowe
Ciekawe?
6
6

Dodaj komentarz

Polecane na dziś

teksty piosenek

 • MAJOR SPZ Hi-Technology (prod. Matheo)
  "straż pożarna na sygnałach jedzie chu* wie gdzie to podpalacz na kryształach wszędzie pali się straż pożarna na sygnałach jedzie chu* wie gdzie to podpalacz na kryształach wszędzie pali się pali s"
 • Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Natti Natasha Runaway (ft. Jonas Brothers)
  "if you wanna we can runaway I know you think about it everyday I cannot say no yo the pretty face baby, we can lean in it te juro como tu me gusta no me gusta nada hace tanto tiempo que en mi"
 • QBIK Wiecznie Młody
  "będziemy mieli czas by myśleć jak dorośli dzisiaj wchodzimy w miasto i popalimy mosty ziomy albo laski i nie mam wątpliwości, ze ta pojebana noc przejdzie do historii ring ring pisze do mnie"
 • Dziadek Złote Jaja
  "(hy he he hee) Kiedyś nie miałem tych jaj Dzisiaj to wszystkie mam Nie mieliśmy wtedy jajek Nie kierował wtedy ten jebany hajs Widzieliśmy kury tylko na zdjęciach Zoo nie otwarte, a ptaki w "
 • Wac Toja HIT
  "robię ten hit robię ten hit robię ten hit to dla pieniędzy bo żyłem w nędzy dla władzy, swagu i girls to dla ulicy i klubu dla twojej wiedzy to żela na ryj i robimy tu łubudu wszędzie gdzie "

Użytkownicy poszukiwali

 • Delfin tekst
 • Bedoes delfin tekst
 • jeśli będzie trzeba zrobię to co będzie trzeba
 • delfin bedoes tekst
 • bedoes delfin

Ostatnio wyszukiwane

Teksty piosenek

Wybrane

teksty piosenek


Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 1999-2019 INTERIA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.
Teksty piosenek i tłumaczenia: ilość w serwisie - 677 579