Skaldowie: Wiosna

Tłumaczenie piosenki

Tłumaczenie piosenki

Skaldowie: Wiosna

ବସନ୍ତ - ପବନ ଉଷ୍ମ ହୁଏ,
ବସନ୍ତ - ଆମେ ପୁଣି ବର୍ଷ ଶେଷ କରିଛୁ,
ବସନ୍ତ, ବସନ୍ତ ରାଉଣ୍ଡ, ଲିଲାକ୍ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା |
ଆମ ଉପରେ ଥିବା ଲାର୍କ ଗାଇଥାଏ,
ଗଛଗୁଡିକ କଦଳୀ ଗଛ କଲା,
ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ସବୁକିଛି ଫୁଲିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ତୁମେ |
କେହି ଜଣେ ଆକାଶରେ ଚରାଉଛନ୍ତି, ହେ
ଦେଖ, ତୁମର ଛତା ଫୁଲ ହୋଇସାରିଛି, ହେ |
ଏପରିକି ଫାଟକରେ ପ୍ରହରୀ ଶ୍ରୀ ୱାଲେଣ୍ଟି,
ବସନ୍ତରେ ଏହା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶୁଟ୍ ଦେଇଥାଏ |
ସକାଳେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଫ୍ରେମରୁ ବାହାରିଲା,
ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ।
ଆଖ୍ୟା, ବୟସ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ |
ବସନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁଜ ରହିବା |
ବସନ୍ତ - ଉଷ୍ମ ...
ଆକାଶରେ କେହି ...
ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଚିତ୍ର ...
ବସନ୍ତ ... ବସନ୍ତ ... ବସନ୍ତ ...
Autor opracowania: aaaaa

Ostatnio wyszukiwane

Teksty piosenek

Wybrane

Teksty piosenek

Wykonawcy

Lista alfabetyczna

Tłumaczenie piosenki Wiosna - Skaldowie, tekst piosenki oraz teledysk. Poznaj tłumaczenie słów utworu Wiosna - Skaldowie. Znajdź teledyski, teksty i tłumaczenia innych piosenek - Skaldowie.