Wiśnia Bakajoko: O przyjaźni

Tekst piosenki

Wiśnia Bakajoko

Teksty: 32 Tłumaczenia: 1 Wideo: 15
Profil artysty

Tekst piosenki

Wiśnia Bakajoko: O przyjaźni

[Wstawka]


Jest to właśnie ta historia, której prawdziwy przebieg obiecałem wam wyjaśnić.
Korzystam z okazji, by za pomocą zmienionej perspektywy przedstawić wam prawdę. To Pyrrusowe zwycięstwo w którym nie ma zadowolonych,
bo wszyscy stracili.[Wstawka]


Zła wiadomość, idę z tobą - niewesoło będzie
ponoć w paru się zbierali, szukali cię ze sprzętem
my pierwsi na patencie wszystko będzie wyjaśnione,
szybka akcja sytuacja się skomplikowała w moment.
Ziomek on ma kosę! Krzyknąłem gdy upadłem, wjechałeś -
pomogłeś proste, zmieńmy lokacje do fury w trasę,
dawaj tu kawałek dalej na spokojnie pod lasem pogadamy z tym panem.
Nie poszło zgodnie z planem kogoś poniosła fala, przestań bić go facet co ty k$#!a odp$!#!asz!
Wieziemy go do szpitala bo to za daleko zaszło,
fura zatrzymana przez oznakowany patrol.
Nagle światło zgasło tragedia koniec marzeń, długa smutna trudna niefortunna seria zdarzeń
przyjaciel to ten gdy lipa - nigdy nie znika, kto taki ciężar na barki z honorem dźwiga.

Przyjaciel w potrzebie pobiegnie z tobą w burze, po plecach poklepie trzeba to zajebie skuchę
przyjaciel jest zawsze, nie patrzy na kapuchę i w biedzie, i w sztosie czy radość czy smutek.
Gdy ktoś kurwa coś chciał od twojego brata, nie strach ale złość mówiła pomóż przyjacielem ten co
pomoże w tarapatach jaki los, nie będzie ja będę ziomuś.

Sędzina dowodów pod uwagę nie brała, temida nie sprawiedliwa wyrok wydała błędy sądu, prokuratory nie mała skala
to nie bzdury to historia Szuby i Robala.
Sytuacja nie łatwa nie adekwatna kara, najlepszą obroną atak tu tak to działa.
Nie jeden by zrobił wiele strach mu nie pozwala jesteś przyjacielem to znaczy nie nawalasz
[Mówisz sami sobie winni mogli po psy zadzwonić]
- Pokaż mi komu gdzieś na dobre wyszło zagonić.
-Teoretycznie dzwonisz że ktoś chce cię pobić oni przyjdź jak cię pobiją bo nic nie możemy zrobić
A prawo i sprawiedliwość w parze nie idą, jak w gazetach opiszą tak cię w sądzie zważą
jesteś tylko liczbą gdy stajesz przed temidą gdzie miejsce na najważniejsze moralne prawo.

Przyjaciel w potrzebie pobiegnie z tobą w burze, po plecach poklepie trzeba to zajebie skuchę
Przyjaciel jest zawsze, nie patrzy na kapuchę i w biedzie, i w sztosie czy radość czy smutek.
Gdy ktoś kurwa coś chciał od twojego brata, nie strach ale złość mówiła: pomóż! przyjacielem ten co
pomoże w tarapatach jaki los, nie będzie ja będę ziomuś.
Autor tekstu: Wiśnia Bakajoko
Data dodania: 2019-11-12
Tekst dodał: Karabin

Tłumaczenie piosenki

Wiśnia Bakajoko: O przyjaźni

[Inset]


This is the story that I promised to explain to you in real life.
I take this opportunity to tell you the truth through a changed perspective. This is a Pyrrhic victory in which there are no satisfied ones,
because everyone lost.[Inset]


Bad news, I'm coming with you - it will be fun
apparently they were gathering together, they were looking for you with the equipment
we will be the first to explain everything on the patent,
quick action the situation got complicated in a moment.
Dude, he has a scythe! I screamed when I fell, you entered -
you helped simple, let's change the locations of the cart into the route,
come here a bit further calmly under the forest we'll talk to this gentleman.
It did not go according to the plan someone had suffered a wave, stop beating him guy what you k $ #! And answer $! #!
We take him to the hospital because it has gone too far
cart stopped by marked patrol.
Suddenly the light went out tragedy end of dreams, long sad difficult unfortunate series of events
a friend is the one when the linden - it never disappears, who such a burden on his shoulders with honor.

A friend in need will run with you in a storm, on the back you will have to give it a hug
a friend is always there, he does not look at his face and in poverty, and in the shoal, whether joy or sadness.
When someone fucking wanted something from your brother, not fear but anger said help friend what
will help in trouble what fate, I will not be homie.

The judge did not take into account the evidence, the above unjust judgment gave the errors of the court, prosecutors not small scale
This is not bullshit is the story of Szuba and Worm.
Situation not easy not adequate punishment, the best defense attack here is how it works.
Not one would do much fear does not allow him you are a friend I mean you do not fail
[You tell yourself guilty they could call dogs]
- Show me somebody to go somewhere for good.
-Theoretically you call that someone wants to beat you, come when they beat you because we can't do anything
And law and justice do not go hand in hand, as they will describe in the newspapers they weigh you in court
you are only a number when you stand before a Themis where the place for the most important moral law.

A friend in need will run with you in a storm, on the back you will have to give it a hug
The friend is always there, he does not look at the puff and in poverty, and in the raincoat whether joy or sadness.
When someone fucking wanted something from your brother, not fear but anger said: help! friend what
will help in trouble what fate, I will not be homie.
Autor opracowania: BaboRap
Podoba Ci się tekst piosenki? Oceń tekst piosenki?
90 %
10 %

Inne teksty wykonawcy

Wiśnia Bakajoko: O przyjaźni

Skomentuj tekst

Wiśnia Bakajoko: O przyjaźni

Komentarze: 0

Twój komentarz może być pierwszy

Polecane na dziś

Teksty piosenek

 • Mama Doda
  „I don’t wanna be the one who brakes you I don’t wanna let you down If my love is not unconditional why Should you be here at all now Rule number one is you need to feel wanted Unhappy people ”
 • Explosion Ech poleczko (DNSQ Remix) - feat. Guzowianki Kalwi & Remi
  „Kalwi & Remi feat. Guzowianki prezentują piosenkę "Explosion Ech poleczko" (DNSQ Remix). Słonko w stawie spać się kładzie lecz muzyka dalej gra nie usiedzi nikt na ławie i Zosieńka nad staw gna ”
 • Why Kiki? Iam Tongi
  „Blue water dancing, ocean spray in the air Trade winds waving your jet black hair Island girl, kinda east side crazy You never call me yours but you call me baby Dinosaurs Spine at Hang Dong, Ta X”
 • Neodym (feat. Błażej Król) Nosowska
  „Może być mocniej i głośniej Bardziej i bliżej Bliżej Nie przywołałaś mnie gestem Chodź To było coś bardziej jak to Co wzywa ćmy Ciało pamięta więcej Znowu myślę o… Tak zmęczony, że pewnie ni”
 • Świenty Paweł Latające Biustonosze
  „Czy to tygrys, czy to lew Właśnie zmieszał z Jarkiem krew Nie do wiary że punkowiec To prezesa dziś dachowiec Tyle było opowieści O tych JOW-ach co tak miały Odbudować demokrację A to zwykłe ”

Użytkownicy poszukiwali

Teksty piosenek

 • wisnia bakajoko o przyjazni tekst
 • o przyjazni tekst
 • o przyjaźni wisnia
 • o przyjaźni tekst
 • szuba i robal

Wykonawcy

Lista alfabetyczna

Tekst piosenki O przyjaźni - Wiśnia Bakajoko, tłumaczenie oraz teledysk. Poznaj słowa utworu O przyjaźni - Wiśnia Bakajoko. Znajdź teledyski, teksty i tłumaczenia innych piosenek - Wiśnia Bakajoko.