Paweł Piotrowski - Akathistos - Akatys - Ακάθιστος - АКАФИСТ - акафіст tekst piosenki - Teksciory.pl

Paweł Piotrowski: Akathistos - Akatys - Ακάθιστος - АКАФИСТ - акафіст - Tekst piosenki

Wykonawca:
Statystyki wykonawcy:
Teksty147
Tłumaczenia0
Wideo143


Tekst piosenki

Paweł Piotrowski: Akathistos - Akatys - Ακάθιστος - АКАФИСТ - акафіст


O, Waleczna Hetmanko, zwycięską wdzięczności pieśń, z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi, niesiem Ci, Bogarodzico. Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną, od wszelkich nieszczęść wybaw nas, byśmy do Ciebie wołali: Witaj, oblubienico Dziewicza.

STASIS PIERWSZA

Ikos 1

Archanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga rzekł. A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie, stanął w zachwycie wołając do Niej:

Witaj, przez którą jaśnieje radość,

Witaj, dla której klątwa odpuszczona,

Witaj, która Adama podnosisz z upadku,

Witaj, która od łez uwalniasz EwęWitaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna,

Witaj, głębiono nawet anielskim okiem niezbadana,

Witaj, bo jesteś tronem Króla,

Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy.Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca,

Witaj, łono Boskiego wcielenia,

Witaj, przez którą stworzenie się odnawia,

Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 2

Bacząc Najświętsza Panna na swoje dziewictwo do Gabriela śmiało rzecze: Dziwne twej mowy znaczenie i duszy mojej do pojęcia trudne. Poczęcie bowiem bez męża udziału i macierzyństwo głosisz mi wołając: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

IKOS 2

Czeka Dziewica z upragnieniem na poznanie niepozwalanego i rzecze Bożemu słudze: Czyż łono moje dziewicze może począć i porodzić Syna Powiedz mi. A on w bojaźni i czci rzekł Jej wołając:

Witaj, wtajemniczona w niewymowną radę,

Witaj, pełna wiary w sprawy milczenia godne,

Witaj, któraś przedsmakiem cudów Chrystusowych ,

Witaj pełnio wszystkiego, co o Nim jest prawdą.Witaj, drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił,

Witaj, moście wiodący z ziemi ku niebiosom,

Witaj, cudzie, o którym słów brak jest aniołom,

Witaj, rano bolesna zadana demonom.Witaj, światłość rodząca w sposób niewymowny,

Witaj, któraś nikomu nie wyjawiła swej tajemnicy,

Witaj, która przekraczasz wiedzę wszystkich mędrców,

Witaj, która wierzącym rozjaśniasz umysły,

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 3

Dziewicę, co męża nie znała, Moc Najwyższego okryła cieniem ku poczęciu; a Jej łono nietknięte urodzajną uczyniła rolą dla wszystkich, którzy chcą mieć zbawienie tak oto śpiewając: Alleluja.

Alleluja, alleluja ,alleluja.

IKOS 3

Elżbietę nawiedzić pobiegła Panna napełniona Bogiem. Dziecię w łonie Elżbiety zaraz rozpoznało Jej pozdrowienie z radością i skokiem tylko zamiast śpiewu wołało do Bogurodzicy:

Witaj, konarze pnia, co nie usycha,

Witaj, pole rodzące Owoc nieskalany,

Witaj, uprawiająca pole Rolnika ludzi przyjaciela,

Witaj, która nam rodzisz Rodziciela życia.Witaj, niwo dająca obfitość zmiłowań,

Witaj, stole pełny bogactw pojednania,

Witaj, bo nam gotujesz łąkę słodkich rozkoszy,

Witaj, bo duszom przystań spokojną sposobisz.Witaj, modlitwy kadzidło pachnące,

Witaj, całego świata ceno pojednania,

Witaj, dobroci Boża śmiertelnym życzliwa,

Witaj, któraś śmiertelnych śmiałym przystępem do Boga.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 4

Falami sprzecznych myśli szarpany jak burzą chwiał się i gubił Józef. Patrząc na Ciebie, dotąd nietkniętą od męża, snuł ciemny domysł o tajemnym związku, o Nienaganna. Lecz pouczony od Ducha Świętego o tym poczęciu, zawołał: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

STASIS DRUGA

IKOS 4

Gdy usłyszeli pasterze aniołów śpiewanie o przyjściu Chrystusa ciele, pobiegli jak do pasterza ujrzeli go jak Baranka bez skazy, na łonie Maryi się pasł, a oni hymn Jej śpiewali:

Witaj, matko Baranka i Pasterza,

Witaj, zagrodo duchowych owieczek,

Witaj, obrono od wilków niewidzialnych,

Witaj, bramy raju nam otwierająca.Witaj, bo z ziemią śpiewają radosne niebiosa,

Witaj, bo z niebem pląsa szczęśliwa ziemia,

Witaj, Ty apostołów niemilknące usta,

Witaj, niezwyciężone męstwo zwycięstwa wieniec noszących.Witaj, podporo wiary naszej mocna,

Witaj, łaski dowodzie jasny,

Witaj, która piekło ogałacasz,

Witaj, która nas chwałą przyodziewasz.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 5

Hen, ku Bogu lecącej gwiazdy blaskiem urzeczeni poszli za nią Magowie, a trzymając się mocno niebieskiej latarni znaleźli w jej promieniach potężnego Władcę, i dostępując do Niedostępnego witali Go wołając: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

IKOS 5

I gdy ujrzeli synowie Chaldei na rękach Dziewicy Tego, co ludzi stworzył swą ręką, rozpoznali w Nim Pana, choć przyjął na się postać sługi. Skwapliwe uczcili Go swymi darami, a Błogosławionej wołali:

Witaj, Matko Gwiazdy niezachodzącej,

Witaj, promieniu dnia mistycznego,

Witaj, gasząca zarzewie fałszu,

Witaj, oświęcająca wyznawców Trójcy Świętej.Witaj, przez którą tyran nieludzki wygnany ze swojego władztwa,

Witaj, ukazująca Chrystusa - Pana, ludzi Przyjaciela,

Witaj, wyzwalająca od pogańskiego bałwochwalstwa,

Witaj, ocalająca od brudnych uczynków.Witaj, kładąca kres pogańskiej czci ognia,

Witaj, tłumiąca płomień namiętności,

Witaj, przewodniczko wierzących po drodze mądrości,

Witaj, radości wszech ludzkich pokoleń.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 6

Jakże zmienieni w Boga niosących heroldów wracali do Babilonu Magowie. Spełniając Twe polecenie wszystkim głosili o Tobie, żeś Zbawcą, lecz pominęli Heroda - głupca, co śpiewać nie umiał: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

IKOS 6

Kiedyś Egipt oświecił światłem swojej prawdy, przepędziłeś precz ciemności błędu. Bożki egipskie, o Zbawco, nie mogły sprostać Twej sile - runęły. A z ich niewoli wyrwani wołali do Bogurodzicy:

Witaj, która ludzi prostujesz ku górze,

Witaj, która demony strącasz do przepaści,

Witaj, błędu depcąca szaleństwo,

Witaj, ujawniająca ułudę bałwanów.Witaj, morze, w którym faraon utonął duchowy,

Witaj, skało, z której źródło tryska dla spragnionych życia,

Witaj, słupie ognisty, wiodący przez ciemność,

Witaj, osłono nad światem szersza niźli chmura.Witaj, pokarmie mannę nam zastępujący,

Witaj, Służebnico Świętego Pokarmu,

Witaj, ziemio Bożej obietnicy,

Witaj, miodem i mlekiem płynąca.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 7

Lepszego pragnąc świata i odejścia w wieczność chciał Symeon opuścić ziemi tej marność. I wtedy dałeś mu się dzieckiem, lecz on rozpoznał pełnię Boga w Tobie, podziwiał mądrość Twoją niewymowną i wołał : Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

STASIS TRZECIA

IKOS 7

Moc swą zjawiając Stwórca, nowe ukazał stworzenie nam, którzy przezeń jesteśmy. Z łona, co nie zaznało nasienia, wyszedł i ustrzegł to łono nienaruszone, abyśmy cud ten uznając chwalili je i wołali:

Witaj, kwiecie nigdy nie więdnący,

Witaj, korono wstrzemięźliwości,

Witaj, prawzorze jasny naszego zmartwychwstania,

Witaj, ukazująca nam życie anielskie.Witaj, drzewo o słodkim Owocu, pokarmie wierzących,

Witaj, listowie, w którego obfitym cieniu wielu się ukrywa,

Witaj, boś w łonie nosiła zbłąkanych Przewodnika,

Witaj, boś porodziła Wybawiciela pojmanych.Witaj, Ty łagodzisz Sędziego gniew sprawiedliwy,

Witaj, przebaczenie niosąca dla wielu grzeszników,

Witaj, szato dojrzałości ogołoconych z prawa do mówienia,

Witaj, miłości wszelkie przewyższająca pragnienie.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 8

Narodzenie inne i obce naszemu widząc, stańmy się obcy światu, a umysł nasz skierujmy ku niebu. Przez to Narodzenie Najwyższy objawił się na ziemi pokornym człowiekiem, pragnąc ku górze prowadzić wszystkich, co doń wołają : Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

IKOS 8

O, Słowo, przebywające w pełni doczesności, Ty nie opuszczasz wieczności swej wcale. Jesteś wśród nas nieograniczone. Albowiem Boskie ku nam zejście Nie było tylko zmianą miejsca - te narodziny z Dziewicy, co Boga pełna słucha naszych głosów :

Witaj, Ty, co ograniczasz Nieograniczonego

Witaj, bramo wzniosłej tajemnicy,

Witaj, nowino sprzeciw budząca niewiernych,

Witaj, chwało nieobalona wierzących.Witaj, tronie najświętszy Tego, co jest nad Cherbury,

Witaj, mieszkanie wzniosłe Tego, co ponad Serafy,

Witaj, która jednoczysz, co niepojednane,

Witaj, która dziewiczość łączysz z macierzyństwem.Witaj, przez którą przestępstwo się gładzi,

Witaj, przez którą raj nam się otwiera,

Witaj, kluczu królestwa Chrystusa,

Witaj, nadziejo szczęśliwej wieczności.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 9

Podziwiali aniołowie wielkie dzieło Twojego wcielenia. Widzieli jak nieprzystępny, Boże, stałeś się przystępnym dla wszystkich człowiekiem. Zamieszkałeś między nami, słuchając wołania: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

IKOS 9

Retorzy, słów wielu miłośnicy, milkną przed Tobą jak ryby bezgłośne, widzimy to, Bogurodzico. Nie mogą bowiem powiedzieć, jak pozostając dziewicą możesz rodzić. My jednak tajemnicę Twoją podziwiając, wołamy z wiarą:

Witaj, naczynie Bożej Mądrości,

Witaj, skarbnico Jego opatrzności,

Witaj, która mędrcom wytykasz niemądrość,

Witaj, która uczonym wykazujesz nieuctwo.Witaj, bo przemądrzali badacze stali się głupcami,

Witaj, bo twórcy mitów marnie przeminęli,

Witaj, boś zerwała Ateńczyków sidła

Witaj, bo sieci Rybakom napełniaszWitaj, wyciągająca z otchłani niewiedzy,

Witaj, wzbogacająca poznanie u wielu,

Witaj, korabiu pragnących zbawienia,

Witaj, porcie płynących przez życie.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 10

Samym sobą chcąc świat ocalić i uładzić przyszedł nieprzymuszony Sprawca ładu, a chociaż Bogiem jest nasz Pasterz, ukazał się wśród nas podobnym nam Barankiem. I nas, podobnych sobie, wzywając do siebie jako Bóg słyszy wołanie: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

STASIS CZWARTA

IKOS 10

Spieszą do Ciebie Dziewice, boś murem im obronnym i wszystkim, co Cię wzywają, Bogurodzico Dziewico, Nieba i Ziemi Stworzyciel przyozdobił Cię łaską, o Nieskalana. A zamieszkawszy w Twoim łonie, nauczył wszystkich wznosić głos do ciebie:

Witaj, o wzniosła kolumno dziewictwa,

Witaj, o bramo wiecznego zbawienia,

Witaj, pierwszy owocu odrodzenia w Duchu,

Witaj, szafarko wszech dobrodziejstw Bożych.Witaj, która odradzasz tych, co w grzechu są poczęci,

Witaj, dająca mądrość tym, co nieroztropni,

Witaj, odpędzająca tego, co dusze uwodzi,

Witaj, rodząca Siewcę niewinności.Witaj, alkowo przeczystych zaślubin,

Witaj, zaślubiająca dusze wierne Panu,

Witaj, o piękna dziewic żywicielko,

Witaj, weselna dusz świętych przyjaciółko.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 11

Śpiew pochwalny zawodzi, gdy objąć chce pełnię Twych zmiłowań. Choćbyśmy ofiarowali Ci ody tak liczne, jak ziarnka piasku, o Królu święty nie osiągnęlibyśmy nigdy godnej miary tego, co dajesz nam, którzy wołamy do Ciebie: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

IKOS 11

Ty, o Najświętsza Dziewico, jawisz się nam w ciemnościach, jak światłodajna pochodnia. Niematerialne zapalając światło, wiedziesz wszystkich do poznania Boga, swoim blaskiem rozjaśniając umysły naszym uczczona wołaniem:

Witaj, promieniu Słońca duchowego,

Witaj, odbicie Światłości nieprzystępnej,

Witaj, błyskawico dusze oświecająca,

Witaj, gromie nieprzyjaciół rażący.Witaj, bo nam wysyłasz Światło jaśniejące,

Witaj, bo nam wypuszczasz obficie płynącą Rzekę,

Witaj, obrazie uzdrawiającej sadzawki,

Witaj, niszcząca grzechu zmazę haniebną.Witaj, któraś kąpielą obmywającą sumienia,

Witaj, dzbanie mieszalny, w którym radość się miesza,

Witaj, woni, dobry zapachu Chrystusa,

Witaj, życie mistycznej i radosnej uczty.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 12

Udzielić pragnął łaski przebaczenia za dawne winy Ten, co długi wszystkich ludzi gładzi. We własnej więc przybliżył się Osobie do tych, co oddalili się od Jego łaski, a potargawszy cyrograf ich winy, słyszy z ust wszystkich wołanie: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 12

Wielbiąc pieśniami Twego Syna, chwalimy hymnem wszyscy też i Ciebie, jako świątynię duchową, Bogurodzico. Ten, który mieszkał w Twoim łonie trzymając w dłoni wszystkie rzeczy, Pan nasz, uświęcił Cię i uczcił i nauczył nas wołać do Ciebie:

Witaj, namiocie Boga oraz Słowa,

Witaj, święta ponad święte świętych,

Witaj, arko złocona przez Ducha Świętego,

Witaj, niewyczerpana życia skarbnico.Witaj, czcigodny diademie królów Bogobojnych,

Witaj, chwało wysoka kapłanów pobożnych,

Witaj, bastionie niezdobyty Kościoła świętego,

Witaj, murze nieobalony Królestwa Bożego.Witaj, Ty, która wznosisz pomniki zwycięstwa,

Witaj, która obalasz nieprzyjaciół naszych,

Witaj, lekarstwo dla ciała mojego,

Witaj, duszy mojej ocalenie.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONTAKION 13

Zaiste, godna jesteś, Matko, wszelkiej chwały, któraś między wszystkimi świętymi Najświętsze zrodziła Słowo. Racz przyjąć teraz ten nasz dar, od wszelkiego nieszczęścia nas broń wszystkich. Od przyszłej kary wybaw nas, którzy pospołu do Ciebie wołamy: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.AKATYST ku czci Bogurodzicy(Pierwsze w ogóle tłumaczenie na język polski dokonane w 1792 roku przez unickiego ks. Tymoteusza Szczurowskiego OSBM, przełożonego unickiego klasztoru w Białej Podlaskiej, umieszczone w książce MISSIA, MISSJA BIALSKA CAŁOROCZNA, Supraśl 1792, ss. 164- 184. Zdygitalizowane w brzmieniu dosłownym 25 marca 2009 przez o. archim. Romana Piętkę MIC,). http://kopawel1.w.interia.pl/unicki%20klasztor%20jozafatek.htmAKATYST(Pierwsze w ogóle tłumaczenie na język polski z roku 1792 dokonane przez unickiego ks. Tymoteusza Szczurowskiego OSBM, przełożonego unickiego klasztoru w Białej Podlaskiej, umieszczone w książce MISSJA BIALSKA na str. 164- 184. Zdygitalizowane w brzmieniu dosłownym 25 marca 2009 przez o. archim. Romana Piętkę MIC,).Modlitwa przed zaczęciem tego nabożeństwaO Nayświętsza i Naywyższa Monarchini, nayczystsza Panno, oraz Iezusa Chrystusa Wcielonego Boga moiego Matko; oto ia nikczemny i niegodny twoy poddany, biie czołem przed Maiestatem Twoim, zaczynaiąc z niegodnych ust moich pochodzące pochwały Twoie, które Ty Macierzyńskim przyiąwszy sercem, o! Matko Króla na Niebie i na Ziemi Króluiącego, racz offiarować naymilszemu Synowi Twoiemu, a Bogu moiemu, prosząc od niego odpuszczenia wszystkich grzechów moich, poprawy życia moiego, i w godzine śmierci bez nagabania piekielney mocy, na wieczne z tego doczesnego życia mieszkanie przeyścia moiego.

Bądź pośrzedniczką u Syna Twoiego naymilszego Pani i Protektorko moia, aby mi raczył ułatwić weyście do Królestwa swoiego Niebieskiego, i tam wiecznie mnie karmić pokarmem słodkości, i uciech gornego onego Miasta Niebieskiego Ieruzalem, które zawisły na widzeniu Boga, w Tróycy Świę: iedynego, i kochaniu tey nieskończoney dobroci, którey Aniołowie sławić swoiemi słodkiemi pieniami, i kochać nigdy nieprzestano, tey chwały i rozkoszy przez twoią poważną przyczynę, racz Pani moia, opiekunko, i ostatnia grzesznych nadzieio uczestnikiem mnie uczynić; albowiem ty wszystko możesz, iako ta która iesteś Matką wszystko mogącego.

A tym czasem skłoń ucho Twoie ku moim niegodnym modłom, które ważę się ofiarować Tobie w następuiących pochwałach tym sposobem:Niezwyciężoney Monarchini my słudzy twoi, na dzięk czynienie za twoie zwycięstwo nad nieprzyiacielami naszemi, będąc od klęski wybawieni, pieśni zwycięzkie spiewamy tobie, o! Bogarodzico! Ty zaś będąc mocy niezwyciężoney od wszelkich kłopotow, i niebespieczeństw racz nas wybawić, abyśmy do ciebie wołali: Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.ANTYFONA IRozkaz taiemny odebrawszy, Archanioł Gabriel szybkim krokiem staie w domu Jozefowym, do Niepokalaney Maryi Panny temi mówiąc słowy: Ten który Niebo do ziemi przychylił zstąpieniem swoim bez żadney odmiany istności swoiey, cały teraz w Tobie zamyka się: którego ia widząc wewnętrznościach Twoich postać sługi przyimuiącego, z zadziwienia do Cebie wołam: Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.POZDROWIENIE I

Archanioł z Nieba posłany dla pozdrowienia Matki Boskiey, poznawszy swoim Anielskim rozumem Ciebie Pana w Niey Wcielonego, w zadumieniu stanoł, mowiąc do Maryi te słowa:Bądź pozdrowiona, dla którey Wesele światu zaiasnieie,

Bądź pozdrowiona, przez którą przeklęstwo będzie oddalone,

Bądź pozdrowiona, któraś upadłego Adama podzwigneła,

Bądź pozdrowiona, łez Ewy odkupienie,Bądź pozdrowiona, Wysokości ludzkim rozumem niedościgła,

Bądź pozdrowiona, przepaści i samym Anielskim okiem niedoyrzana,

Bądź pozdrowiona, która Króla niebieskiego iesteś Tronem,

Bądź pozdrowiona, która dźwigasz wszystko dzwigaiącego,Bądź pozdrowiona, gwiazdo która nam słońce pokazuiesz,

Bądź pozdrowiona, przybytku Boskiego Wcielenia,

Bądź pozdrowiona, przez którą iest odnowione stworzenie,

Bądź pozdrowiona, przez którą pokłon odbiera Stworca,Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.ANTYFONA II

Widząc się bydź niepokalaną Marya, rzecze smiele Gabryelowi: cudowny głos twoy wydaje się w umysle moim, i trudny do wyrozumienia, albowiem jak może bydź poczęcia płodność bez męża? Jako ty opowiadasz wołając: Alleluja.POZDROWIENIE IITaiemne Boskie postanowienie pragnąc wiedzieć Marya zawołała do niebieskiego posłańca: powiedz mi jako to bydź może, aby zewnętrzności czystych mogł się Syn narodzić? którey on jednak z boiaźnią odpowiadaiąc rzecze:Bądź pozdrowiona, Taiemnicy niewypowiedzianey wiadoma,

Bądź pozdrowiona, wiaro tych rzeczy, o których milczeć należy,

Bądź pozdrowiona, cudów Chrystusowych początku,

Bądź pozdrowiona, dekretów iego przyczyno.Bądź pozdrowiona, drabino Niebieska, przez którą Bóg zstępuie,

Bądź pozdrowiona, drogo do Nieba ziemskich mieszkańców prowadząca,

Bądź pozdrowiona, Aniołów wielce chwalebne zadziwienie,

Bądź pozdrowiona, szatanów klęsko nigdy od nich nie opłakana.Bądź pozdrowiona, któraś światło wiary niewypowiedzianym sposobem porodziła,

Bądź pozdrowiona, któraś o sposobie rodzenia Twoiego nieuwiadomiła,

Bądź pozdrowiona, która wszystkich mędrców przechodzisz rozumy,

Bądź pozdrowiona, która oświecasz myśli wiernych.Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.ANTYFONA IIIMoc Naywyższego do Maryi męża nieznaiącey zstąpiwszy, żywot iey płodnym uczyniła, iako by rolą rozkoszną, i obfitą dla wszystkich, którzy chcą z tąd zbierać zbawienie, gdy śpiewaią: Alleluja.POZDROWIENIE IIINosząc żywot Panna, w którym Boga poczeła, pospieszyła do Elżbiety, gdzie Jan niemowle wewnętrznościach macierzynskich zamknięty, usłyszawszy ich powitanie wielce pocieszony, skokiem iakoby iakim spiewaniem wołał do Matki Boskiey:Bądź pozdrowiona, rodzaju niezwiędłego roszczko,

Bądź pozdrowiona, owocu zepsowaniu niepodległego odziedziczenie,

Bądź pozdrowiona, która łaskawego sprawuiesz narodu ludzkiego pracownika,

Bądź pozdrowiona, która rodzisz życia naszego dawce.Bądź pozdrowiona, ziemio która wydaiesz miłosierdzia obfitość,

Bądź pozdrowiona, ołtarzu który nosisz dostatek przebłagania,

Bądź pozdrowiona, ponieważ ty sprawuiesz, że Ray rozkoszy naszych kwitnąć zaczyna,

Bądź pozdrowiona, ponieważ odpocznienie duszom gotuiesz.Bądź pozdrowiona, przyiemna modlitwy wonności,

Bądź pozdrowiona, całego świata przebłaganie,

Bądź pozdrowiona, która przychilność Boga ku ludziom sprawuiesz,

Bądź pozdrowiona, ku Bogu ufności.Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.ANTYFONA IVMaiąc w sobie wątpliwych myśli nawalność, zatrwożony jest czysty Jozef, patrząc na ciebie nieznaiącą małżeńskiego społku; z nieuwagą rozumieć poczoł o Tobie o! niewinna! Ale upewniony o twoim z Ducha Swiętego poczęciu, zawołał: Alleluja.POZDROWIENIE IVSłysząc Pasterze Aniołów wielbiących Chrystusa przytomność w ciele ludzkim, jako do Pasterza zbiegli się. Lecz gdy widzą jako Baranka wykarmionego na Łonie Maryi, wielbiąc one mówili:Bądź pozdrowiona, Baranka i Pasterza Matko,

Bądź pozdrowiona, Owieczek rozumnych owczarnio,

Bądź pozdrowiona, niewidomych nieprzyjaciół postrachu,

Bądź pozdrowiona, Rayskich drzwi otworzenie.Bądź pozdrowiona, ponieważ dla ciebie niebiescy Duchowie z nami zostają w radości,

Bądź pozdrowiona, ponieważ my z Aniołami dla ciebie zostaiemy w weselu,

Bądź pozdrowiona, Apostołów naywymownieysze usta,

Bądź pozdrowiona, męczenników niezwyciężona dzielności.Bądź pozdrowiona, naygruntownieysza wiary podporo,

Bądź pozdrowiona, naypewnieyszy łaski dowodzie,

Bądź pozdrowiona, przez którą zniszczone iest Piekło,

Bądź pozdrowiona, przez którą chwały sukięką przyodziani jesteśmy.Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.ANTYFONA VUjrzawszy mędrcowie gwiazdę która swoim biegiem przyiscie Boże na swiat znaczyła za iey światłością poszli, onę jako by za pochodnie sobie maiąc, wszechmocnego szukali Króla, a którego żaden do tych czas doyść niemógł, oni dociekłszy ucieszeni są, do niego wołaiąc: Alleluja.POZDROWIENIE VWiedzieli Chaldeyczykowie w rękach Panienskich tego, który ręką swoią stworzył wszystko, jego poznawszy bydź Panem chociaż w postaci sługi, i stworzenia, starali się uczcić darami, do błogosławionej dziewicy wołając:Bądź pozdrowiona, Gwiazdy niezachodzącey Matko,

Bądź pozdrowiona, Jutrzeńko dzień zbawienny znacząca,

Bądź pozdrowiona, któraś piec zdrady przygasiła,

Bądź pozdrowiona, która Troycy tajemnice poznawaiących oswiecasz.Bądź pozdrowiona, któraś okrutnego Tyrana z potęgi iego zrzuciła,

Bądź pozdrowiona, któraś Chrystusa dla nas uczyniła łaskawym Panem,

Bądź pozdrowiona, która nas uwalniasz z grzechu bałwochwalstwa,

Bądź pozdrowiona, która nas wybawiasz od złych uczynków.Bądź pozdrowiona, któraś zniszczyła ognie bałwochwalstwa,

Bądź pozdrowiona, która z płomieni namiętności nas wyrywasz,

Bądź pozdrowiona, naszey powściągliwości rządzicielko,

Bądź pozdrowiona, wszystkich narodów wesele.Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.ANTYFONA VIStawszy się mędrcowie opowiadaczami Boskiego Narodzenia, wrócili się do Babilonii, a będąc posłuszni twoim rozkazom, ciebie Chrystusa wszystkim opowiadali, nieidąc na odwrót do Heroda, iako do nierozumnego, i kłamcy, który nieumiał Tobie spiewać: Alleluja.POZDROWIENIE VIGdy rozpuściłeś w Egipcie światło prawdy, a kłamstwa ciemności rozpędziłeś, bałwany Egipskie o! Zbawicielu mocy Twoiey cierpieć niemogąc poupadały: którzy zaś z ludzi byli wybawieni od bałwochwalstwa do Bogarodzicy wołali:Bądź pozdrowiona, naprawo ludzkiego rodzaiu,

Bądź pozdrowiona, upadku szatańskey mocy,

Bądź pozdrowiona, ktoraś moc zwodzicielowi zhańbiła,

Bądź pozdrowiona, któraś bałwanow zdradę przekonała.Bądź pozdrowiona, morze, które dusznego Faraona zatopiło,

Bądź pozdrowiona, opoko któraś pragnących życiem wiecznym napoiła,

Bądź pozdrowiona, ognista kolumno, która wodzem jesteś wciemnościach zostaiącym,

Bądź pozdrowiona, zasłono swiata obszernieysza nad obłok.Bądź pozdrowiona, nieustający pokarmie manny dla ludzi spuszczoney,

Bądź pozdrowiona, szafarko rozkoszy Swiętych,

Bądź pozdrowiona, ziemio dawno obiecana,

Bądź pozdrowiona, miodem i mlekiem płynąca.Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.ANTYFONA VIIMaiącemu się przenieść z tego zdradliwego swiata Symeonowi, raczyłeś się dać na ręce będąc niemowlątkiem, ale on poznawszy bydź Cię prawdziwym Bogiem, zadziwił się nad niewypowiedzianą mądrością Twoią, wołając: Alleluja.POZDROWIENIE VIINowe uczynił stworzenie, nam od niegoż stworzonym obiawiony stworzyciel, z żywota Niepokalanego narodził się, i tenże żywot iako był przedtym zachował nienaruszony, aby my, ktorzy ten cud widziemy, wychwalali Maryą, wołając:Bądź pozdrowiona, kwiecie zepsowaniu niepodległy,

Bądź pozdrowiona, korono powściągliwości,

Bądź pozdrowiona, która zmartwychwstanie iaśnie na sobie wyrażasz,

Bądź pozdrowiona, która Anielskie życie na sobie pokazuiesz.Bądź pozdrowiona, drzewo w owoc obfite na pokarm wiernych,

Bądź pozdrowiona, którego wdzięcznym liścia cieniem zasłaniaią się wierni,

Bądź pozdrowiona, która w żywocie nosisz wodza błądzących,

Bądź pozdrowiona, która rodzisz więźniow odkupiciela.Bądź pozdrowiona, Sprawiedliwego Sędziego ubłaganie,

Bądź pozdrowiona, grzesznych ludzi orędowniczko,

Bądź pozdrowiona, jedyna nadziejo rozpaczających,

Bądź pozdrowiona, Miłości wszelkie żądze przewyższająca.Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.ANTYFONA VIII

Uważając te dziwne niewedług świata Narodzenie, strońmy i my od swiata podnosząc mysli nasze do Nieba, dla tego bowiem wysoki Bóg pokornym na ziemi raczył się stać człowiekiem, aby tych do wysokości pociągnoł, którzy wołają: Alleluja.POZDROWIENIE VIII

Całe było na tym padole, całe i w niebie było przytomne miescem nieokreślone Słowo, albowiem zstąpienie tylko Boskie, a nie mieysca przemienienie, do napełnioney Boskim Duchem stało się, ktora to słyszy:Bądź pozdrowiona, niepoiętego Boga przybytku,

Bądź pozdrowiona, nayswiętszey Tajemnicy bramo,

Bądź pozdrowiona, o którey doskonałościach niewierni powątpiewaią,

Bądź pozdrowiona, Która jesteś wiernym niewątpliwą Chwałą.Bądź pozdrowiona, nayswiętszy Tronie Jego, ktory na Cherubinach spoczywa,

Bądź pozdrowiona, nayzacnieysze mieszkanie Jego, ktory mieszka nad Serafinami,

Bądź pozdrowiona, ktoraś rzeczy przeciwne do Jedności przywiodła,

Bądź pozdrowiona, ktoraś panieństwo i macierzyństwo wraz złączyła.[Bądź pozdrowiona, przez którą przestępstwo się gładzi],

Bądź pozdrowiona, ktoraś nam Niebo otworzyła,

Bądź pozdrowiona, Kluczu Krolewstwa Chrystusowego,

Bądź pozdrowiona, Wiecznego dobra nadzieio,Bądź pozdrowiona, Oblubienico nienaruszona.ANTYFONA IXWszelkie Chory Anielskie nad Cudownym Wcielenia Twoiego dziełem zadziwili się, o Zbawicielu! albowiem nieograniczonego przed tym widząc, ciebie Boga, teraz widzą Tegoż w ludzkiey postaci ograniczonego, i przystęp do siebie łatwy dającego z nami obcuiącego, i od wszystkich słyszącego: Alleluja.POZDROWIENIE IXKrasomowcy naywymownieysi, jako milczące ryby staią się gdy mowią o Tobie o! Boga rodzico! nie są albowiem sposobni wyrazić to dostatecznie, jako Ty będąc Matką razem i Panno iesteś; my zaś wiedząc to bydź niepojętą Taiemnicą wiernie wołamy:Bądź pozdrowiona, mądrości Boskiey skłonienie,

Bądź pozdrowiona, Opatrzności Jego skarbie,

Bądź pozdrowiona, która mądrość swiata tego potępiasz,

Bądź pozdrowiona, która mistrzow wymowy, w wymowie swoiey ustających strofuiesz.Bądź pozdrowiona, albowiem zdradliwie o Tobie się badaiący stali bez rozumnemi,

Bądź pozdrowiona, ponieważ zniszczeli prożnych baiek wynalazcy,

Bądź pozdrowiona, która Ateńskie oboiętności rozpraszasz,

Bądź pozdrowiona, która Rybołowow napełniasz sieci.Bądź pozdrowiona, która z przepaści niewiadomości wybawiasz,

Bądź pozdrowiona, która wielu w umieiętności oświecasz,

Bądź pozdrowiona, okręcie tych, co przez morze swiata tego pragną bydź do zbawienia przeprawieni,

Bądź pozdrowiona, porcie w tym życiu żeglujących.Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.ANTYFONA XChcąc swiat zbawić wszystkich rzeczy rządca tego się dobrowolnie podioł, że będąc Pasterzem i Bogiem, dla nas napodobieństwo nasze stał się człowiekiem, a przyiąwszy na siebie podobieństwo, gdy podobnych do siebie pociągnął, jako Bog usłyszał: Alleluja.POZDROWIENIE XObrono iesteś Panien, i wszystkich, którzy do Ciebie uciekaią się, o Panno i Matko Boska! Stworca albowiem nieba i ziemi w Twoim żywocie przytomnym będąc Ciebie o Niepokalana, przyozdobił sobie i nauczył wszystkich, aby cie tak pozdrawiali:Bądź pozdrowiona, kolumno Panieństwa,

Bądź pozdrowiona, forto niebieska,

Bądź pozdrowiona, pomnożycielko duchownego odnowienia,

Bądź pozdrowiona, Boskiey dobroci szafarko.Bądź pozdrowiona, Ty albowiem w grzechu poczętych odrodziłaś,

Bądź pozdrowiona, Ty albowiem od rozumu odeszłych, do rozumu przywróciłaś,

Bądź pozdrowiona, która myśli naszych zwodzicielowi przewodzić nad nami niedopuściłaś,

Bądź pozdrowiona, któraś Czystości dawcę porodziła.Bądź pozdrowiona, niezmazanego Małżeństwa wzorze,

Bądź pozdrowiona, wiernych z Bogiem złączaiąca,

Bądź pozdrowiona, osobliwsza czystości Panieńskiey piastunko,

Bądź pozdrowiona, mieszkanie dusz Swiętych.Bądź pozdrowiona, Oblubienico nienaruszona.ANTYFONA XISpiewanie wszelkie ustąpić musi wielkości miłosierdzia twojego, usiłując godnie wysłowić one: albowiem choćbyśmy tyle hymnow, ile ma piasku morze, spiewali tobie, o Krolu Swięty! nic równego temu nieuczyniemy, coś ty uczynił dla nas do ciebie wołających: Alleluja.POZDROWIENIE XIPełną iasności pochodnię, która wciemności zostaiącym zaiaśniała, widziemy bydź Swiętą Dziewicę, ona bowiem zapalaiąc nam światło nad przyrodzone, wszystkich do poznania Boga prowadzi, iasnością myśli oświeca, będąc uczszczona wołaniem takowym:Bądź pozdrowiona, promieniu słońca rozumnego,

Bądź pozdrowiona, iasności niezachodzącego słońca,

Bądź pozdrowiona, błyskawico dusze oświecaiąca,

[Bądź pozdrowiona, gromie nieprzyjaciół rażący].Bądź pozdrowiona, ponieważ nayiaśnieysze wypuszczasz swiatło.

Bądź pozdrowiona, ponieważ obfite wylewasz wody żywota,

Bądź pozdrowiona, przezroczystey sadzawki obraz wyrażaiąca,

Bądź pozdrowiona, zakały grzechu oczyszczaiąca,Bądź pozdrowiona, brud sumienia naszego obmywaiąca.

Bądź pozdrowiona, naczynie pełność pociechy nam podawaiące,

Bądź pozdrowiona, zapachu wonności Chrystusowej,

Bądź pozdrowiona, żywocie duchowney rozkoszy.Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.ANTYFONA XIIGdy postanowił u siebie ten, który wszystkich winy wypłacił, dać odpuszczenie wszystkim winom naszym, sobą samym stał się przytomnym tym, którzy od łaski jego oddaleni, i zdarłszy Cyrograf od wszystkich, usłyszał: Alleluja.POZDROWIENIE XIIWszyscy, którzy sławimy twoie porodzenie, ciebie jakoby żywy Kościoł wychwalamy o Bogarodzico! gdy bowiem w twoim żywocie mieszkał ten Pan, który wszystko na ręku swoim trzyma, poświęcił cię, i nauczył wszystkich wołać do ciebie:Bądź pozdrowiona, przybytku Boga i Słowa,

Bądź pozdrowiona, Swięta zacnieysza nad Swiętych,

Bądź pozdrowiona, skrzynio Duchem wyzłocona,

Bądź pozdrowiona, skarbnico żywota nieprzebranego.Bądź pozdrowiona, szacowna pobożnych Królow korono,

Bądź pozdrowiona, Swiętych kapłanow czći godna pochwało,

Bądź pozdrowiona, nieporuszony Filarze Kościoła Bożego,

Bądź pozdrowiona, Forteco Krolewstwa niedobyta.Bądź pozdrowiona, przez którą otrzymuią się zwycięstwa,

Bądź pozdrowiona, która w proch obracasz nieprzyjaciół naszych,

Bądź pozdrowiona, ciała moiego lekarko,

Bądź pozdrowiona, duszy moiey zbawienie.Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.
Autor tekstu: nieznany
Dodane przez: Gekoon

Tłumaczenie piosenki

Paweł Piotrowski: Akathistos - Akatys - Ακάθιστος - АКАФИСТ - акафіст

Nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego utworu
Bądź pierwszy i dodaj swoje tłumaczenie Dodaj swoje tłumaczenie

Inne teksty wykonawcy


Paweł Piotrowski: Akathistos - Akatys - Ακάθιστος - АКАФИСТ - акафіст
Oceń tekst piosenki
0 %
0 %
Ocen: 0


muzyka.interia.pl


omnibusombibus 2

Skomentuj tekst piosenki

Paweł Piotrowski: Akathistos - Akatys - Ακάθιστος - АКАФИСТ - акафіст

Komentarze: 0
Dodaj komentarz
Twój komentarz może być pierwszy
4000 znaków do wpisania
Piszesz jako gość

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe

Polecane na dziś

teksty piosenek

 • Sylwia Lipka Dlaczego? (ft. Sandra Czuraj, Julka Grabowska)
  "słyszę że coś pęka, boje się bo od dawna serce mam kruche o poranku wiadomości dwie znowu pusto, wokół nie ma cię gdy o tobie myślę uśmiech jest zaraz po tym już wraca pamięć chyba w końcu si"
 • EPIS x INTRUZ LOGOUT
  "Logout i wszystko człowieku jasne Jestem oldscholowy Jak na rejonie gra w kapsle Zdejmij mordo maskę Dosyć pierdolenia Z hodowli bydła lecą największe zanieczyszczenia "
 • Sanah Oczy
  "wiem już miejsca nie zagrzeje tu no cóż szkoda, tylko randez vous mam luz bajka to nie moja przecież to nie ja to, to nie ja ---- 30 września, za pośrednictwem mediów społecznościowych"
 • MAJOR SPZ DIP
  "niewyraźnie, jak przez pleksi widzę świat jakby ktoś zgasił po złości wszystkie światła Idę po omacku, ręka szukam ścian Znowu dopadła mnie pierdolona jaskra Joł! /4x odpalam bit Wchodzę na "
 • Little Mix Sweet Melody
  "Do, do, do Do, do, do Do, do, do Do, do, do In a whole nother lifetime There was this boy taht i knew He made mefeel like a woman We were young and silly fools Anyway he was in a band W"

Użytkownicy poszukiwali

 • hymn witaj oblubienico spiew gregorisndki akstyst

Ostatnio wyszukiwane

Teksty piosenek

Wybrane

teksty piosenek


Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 1999-2020 INTERIA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.
Teksty piosenek i tłumaczenia: ilość w serwisie - 688 057